2007年12月16日日曜日

Sofia日本語研究会第3回例会 Трета сбирка на кръга за изследване на японски език - София   Sofia日本語研究会第3回例会

日時:2008.01.12.(土)12:00~14:00
場所:CIEK(79 Todor Alexandrov Blvd.), 3階,29番教室
話題提供者:アントン・アンドレエフ(Sofia大学日本専攻非常勤講師)
話題:ポライトネス再考:Brown&Levinsonのカテゴリーについて
参考文献:P. Brown&S. Levinson. Politeness (Some Universals in Language Use). Cambridge University Press.1987
会費:無料
資料を用意しますので、参加希望者はできるだけbufistona@yahoo.comまでご連絡をお願いします。

Съобщение

Трета сбирка на кръга за изследване на японски език - София

Ден и час: 12 януари 2008 г., събота, от 12.00 до 14.00 ч.
Място: ЦИЕК, бул. "Тодор Александров" 79, 3 етаж, 29 ауд.
Тема: "Преосмисляйки теорията на учтивостта: още за универсалиите на Penelope Brown&Stephen Levinson"
Основен текст: P. Brown&S. Levinson. Politeness (Some Universals in Language Use). Cambridge University Press.1987
Предложил темата: Антон Андреев (хон. преподавател в СУ, КЕКИА, спец. Японистика)
Участието е безплатно.
Тъй като ще бъдат изготвени материали, молим желаещите да присъстват да заявят участието си предварително на bufistona@yahoo.com.

2007年12月11日火曜日

ソフィア日本語研究会の第2回例会のご報告 Съобщение за втора сбирка на Кръга за изследване на японския език-София

先日お知らせしたように、先週12月07日にソフィア日本語研究会の第2回例会が開催されました。メンバーは呼びかけ人の4名及びAnton Andreev(ソフィア大学非常勤講師)、Nunzia Rossi(イタリア・ナポリ大学インターンシップ生)の6名でした。
今回は、物語論における虚構の問題やヨーロッパ諸言語及び日本語におけるテンス、などを議論しました。

第3回例会は2008年01月12日(土)の12時からCIEKにて行います。話題提供者はAnton Andreevです。第3回例会に関するお知らせは後日当ブログに掲載する予定です。

Както бе съобщено по-рано, на 07.12.2007 се проведе втората сбирка на Кръга за изследване на японския език - София в състав първоначалните членове, Антон Андреев и Нунциа Роси (стажантка от Италия, Неаполски университет).
Беше разгледана темата за проблемите на фикцията и различните глаголни времена както в индоевропейските езици, така и в японския език.

Следващата сбирка ще се състои на 12.01.08 г.(събота) от 12.00 в ЦИЕК, а Антон Андреев ще предложи темата.
В следващите дни ще бъде поместена още информация в този блог.

2007年11月27日火曜日

Sofia日本語研究会第2回例会 Втора сбирка на кръга за изследване на японски език - София   Sofia日本語研究会第2回例会

日時:2007.12.07.(金)14:00~16:00
場所:CIEK(79 Todor Alexandrov Blvd.), 3階,29番教室
話題提供者:ダリン・テネフ(Sofia大学文学部専任講師)
話題:「タ」形及び虚構問題(仮題)
会費:無料
資料を用意しますので、参加希望者はできるだけbufistona@yahoo.comまでご連絡をお願いします。

Съобщение

Втора сбирка на кръга за изследване на японски език - София

Ден и час: 07 дек. 2007 г., петък, от 14.00 до 16.00 ч.
Място: ЦИЕК, бул. Тодор Александров 79, 3 етаж, 29 ауд.
Тема: Форми "та" за минало време и проблеми на фикцията (примерно заглавие)
Предложил темата: Дарин Тенев (преподавател в СУ, катедра "Теория на литературата")
Участието е безплатно.
Тъй като ще бъдат изготвени материали, молим желаещите да присъстват да заявят участието си на bufistona@yahoo.com.

2007年10月20日土曜日

ソフィア日本語研究会の第1回例会のご報告 Съобщение за първа сбирка на Кръга за изследване на японския език-София

先日お知らせしたように、本日ソフィア日本語研究会の第1回例会が開催されました。
メンバーは呼びかけ人とAnton Andreevでした。
今回のディスカッションの内容は日本語における完了概念や過去概念などでした。そして、「ソフィア日本語研究会ーКръг за изследване на японския език-София」が正式名称として承認されました。
第2回例会は2007年11月23日(金)の14時からCIEKにて行われることになりました。
話題提供者はDarin Tenevです。
第2回例会に関するお知らせは後日当ブログに掲載する予定です。

Както бе съобщено по-рано, днес се проведе първата сбирка на Кръга за изследване на японския език - София в състав първоначалните членове и Антон Андреев.
Беше проведена дискусия на тема понятието за завършеност и минало в японския език.
Одобрено беше и наименованието "ソフィア日本語研究会ーКръг за изследване на японския език-София" .
Следващата сбирка ще се състои на 23.11.07 г. от 14.00 в ЦИЕК, а Дарин Тенев ще предложи темата.
В следващите дни ще бъде поместена още информация в този блог.

2007年10月13日土曜日

Sofia日本語研究会第1回例会 Първа среща на кръга за изследване на японския език - София   Sofia日本語研究会第1回例会

日時:2007.10.20.(土)14:00~16:00
場所:CIEK(79 Todor Alexandrov Blvd.), 3階,29番教室
話題提供者:駒田聡(Sofia大学:日本語教育専門家)
話題:日本語における「完了」或いは「事態の成立」(仮題)
会費:無料
資料を用意しますので、参加希望者はできるだけbufistona@yahoo.comまでご連絡をお願いします。

Съобщение

Първа среща на кръга за изследване на японския език - София

Ден и час: 20 окт. 2007 г., събота, от 14.00 до 16.00 ч.
Място: ЦИЕК, бул. Тодор Александров 79, 3 етаж, 29 ауд.
Тема: "Свършеност" или "Извършване на ситуацията" в японския език (примерно заглавие)
Предложил темата: Сатоши КОМАДА (гост-лектор в СУ, специалист по японско езиково обучение)
Участието е безплатно.
Тъй като ще бъдат изготвени материали, молим желаещите да присъстват да заявят участието си на bufistona@yahoo.com.

2007年10月5日金曜日

ソフィア日本語研究会(仮称)

200710月よりソフィア日本語研究会(仮称、以下「研究会」)を発足させる。

日本語の文法現象を中心に据え、文法の表層的現象に特化するような狭義の言語学にとどまることなく、言語哲学的な議論や文化論を中心とした研究を行う。

この研究会に関して、上記の基本原則を除けば、思想的方向・運営方法・メンバー構成(日本語上級能力を持つ学部上回生なども含むか否か、など)などあらゆる規則は現時点ではまだオープンである。

このブログ上に研究会に関する情報を掲載する。ご提案・ご意見・ご質問をぜひお寄せいただきたい。

例会は月一回東洋言語文化センター(CIEK,79 Todor Alexandrov)にて行う予定である。第一回例会の日時やテーマについての詳細は後日掲載する。

呼びかけ人(アルファベット順)
Albena Todorovaアルベナ・トドロヴァ
Darin Tenevダリン・テネフ
Petko Slavovペトコ・スラボフ
Satoshi Komada駒田聡
Tzvetelina Radevaツヴェテリナ・ラデヴァ